fbpx

Condicions generals dutilització de les pàgines web www.davima.net

 

TERMES LEGALS

 

Condicions generals dutilització de les pàgines web www.davima.net

El present avís legal recull les condicions generals que regeixen l’accés i l’ús del lloc web (https://www.davima.net), d’ara endavant “el lloc web”, del qual és titular Davima Motors S.L., amb domicili social en N-340 km 1052, 12500 Vinaròs (Castelló) i CIF B12401659. L’ús del lloc web implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes condicions generals en la versió publicada en el moment en què l’usuari accedeixi a aquest, sense perjudici de les condicions particulars que poguessin aplicar-se a alguns dels serveis concrets del lloc web. Si és el cas, la utilització de tals serveis significarà l’acceptació de les condicions particulars que els siguin aplicables.

 

Propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts de la pàgina

Disseny i logos

L’estructura del lloc web, el seu disseny i el codi font d’aquesta, així com els logos de l’empresa que en ella s’inclouen són titularitat de Davima Motors S.L. i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial. No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució, comunicació pública i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, d’aquests elements sense el previ consentiment per escrit de Davima Motors S.L.

 

Continguts

Tots aquells continguts inclosos en el lloc web són titularitat de Davima Motors S.L. i estan subjectes a la llicència particular que els acompanya. S’autoritza la reproducció, distribució, comunicació pública i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, d’aquests elements en els termes indicats en cada llicència particular.

 

En el cas que un contingut no estigui acompanyat d’una llicència particular, queda autoritzada la reproducció total o parcial, modificació, distribució i comunicació d’aquest, per a usos comercials i no comercials, amb subjecció a les següents condicions:

 

  • Està prohibit en totes les circumstàncies la distorsió del contingut.
  • L’usuari es veu obligat en qualsevol cas a citar la font del contingut.
  • L’usuari està obligat a esmentar la data de l’última actualització del contingut.
  • Disposicions comunes

 

Davima Motors S.L. no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari. Està absolutament prohibit, l’ús del lloc web o d’algun dels seus elements amb finalitats il·lícits.

 

Protecció de dades de caràcter personal

Davima Motors S.L. és l’entitat responsable del fitxer de dades generat amb les dades de caràcter personal subministrats pels usuaris del seu lloc web. D’acord amb la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Davima Motors S.L. es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-los amb confidencialitat, a fi de poder gestionar adequadament l’emissió de la factura, pressupost, documents relacionats i una altra informació sol·licitada per vostè. D’igual manera l’informem que les seves dades seran tractades confidencialment a fi de gestionar, administrar, prestar-li els serveis sol·licitats, execució dels contractes, i adequar el servei a les seves preferències.

 

D’altra banda, es podran oferir serveis o productes i enviar informació sobre nous productes o serveis, informació administrativa, tècnica, organitzativa i/o comercial de forma documental i/o electrònica relacionada amb les activitats de DAVIMA MOTROS S.L. Els titulars de les dades, poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyant fotocòpia de D.N.I., a DAVIMA MOTORS S.L., N-340, km 1052, 12500 Vinaròs o al e-mail info@davima.net.

 

Menors d’edat

Davima Motors, S.L. considera que la protecció de dades de caràcter personal és essencial, per la qual cosa en el cas que l’usuari sigui menor d’edat, aquest només podrà aportar les seves dades personals en els formularis de recollida d’aquests, amb el previ consentiment dels pares o tutors, enviant el formulari corresponent degudament signat pels pares o tutors per correu certificat i amb còpia del DNI del pare o tutor signant a l’adreça de Davima Motors, S.L. indicada més amunt. Davima Motors, S.L. no respon d’aquelles dades de menors que sense poder conèixer, Davima Motors S.L. aquest fet s’hagi facilitat sense el consentiment dels pares o tutors.

 

Modificació de la política de privadesa

Davima Motors, S.L. es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat, d’acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, legislatiu o jurisprudencial. Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada almenys deu dies abans de la seva efectiva aplicació. L’ús del Web després d’aquests canvis, implicarà l’acceptació d’aquests.

 

“Cookies”

El lloc web davima.net utilitza “cookies” (petits arxius d’informació que el servidor del lloc web envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) en la mesura imprescindible per al correcte funcionament i visualització del lloc web per part de l’usuari. Les “cookies” utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les “cookies” per a recollir informació de caràcter personal.

 

Modificacions

Amb la finalitat de millorar les prestacions del lloc web, Davima Motors S.L. es reserva el dret, en qualsevol moment i sense prèvia notificació a l’usuari, a modificar ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del lloc web, de manera unilateral. Així mateix es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions d’ús així com qualssevol altres condicions particulars.

 

Exclusió de responsabilitat

Davima Motors S.L. no es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir el lloc web, ni de l’exactitud de la informació continguda en ell.

 

Enllaços

Els enllaços continguts en el lloc web Davima Motors S.L. poden dirigir a pàgines web de tercers. Davima Motors S.L. no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer o prestar-se en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu, i que en cap cas impliquen cap relació entre Davima Motors S.L. i a les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

Dos chicas por la ventanilla disfrutando de un coche de alquiler en barcelona con DAVIMA

Únete a la experiencia

¡Apúntate y recibe novedades, ofertas exclusivas, sorteos y mucho más!